DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ a konzervatořích - 1. část
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O07-07-21-172
Datum konání:12. října 2017, 9.00 - 15.30
Místo konání:Základní umělecká škola Zábřeh
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Rostislav Coufal
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728
Poplatek:600,- Kč
Poznámka:Vzdělávací program má 2 části


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům konzervatoří


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na strunné nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na strunné nástroje včetně nástrojů elektrických (kytara, baskytara), na principy tvoření tónu, na kvalitu intonace. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.

 Téma: Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ a na konzervatořích - 1. část, 8 hodin
Proč založit kytarový orchestr, předpoklady pro vznik a práci orchestru, výběr repertoáru, typy kytar používané v kytarovém souboru a nástrojová složení souboru, rozsazení hráčů v kytarovém orchestru dle typu skladby, průběh zkoušky orchestru, dotazy, diskuse.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Olomouc - 2. listopadu 2017, 9.00 - 15.30/
Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 23. listopadu 2017, 9.00 - 15.30/
Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 9. ledna 2018, 9.00 - 15.30/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena