DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Třídní učitel jako tvůrce dobrého třídního kolektivu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:B84-03-16-171
Datum konání:22. března 2017
Čas konání:12.00 - 16.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Hana Novotná
Organizační garant:Mgr. Zdeňka Strašíková, strasikova@nidv.cz, tel.: 475 211 255, 731 503 757
Poplatek:550,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol


Popis programu

Vzdělávací seminář „Žebříčky“ nabízí prostřednictvím workshopu formy a metody, které podporují rozvoj dobrých sociálních vztahů, spolupráce a prosociálního chování žáků. Vůdčí myšlenkou celé koncepce tohoto semináře je tzv. Desatero příček pomyslných žebříčků: (1.aktivně naslouchat, otevřeně a pravdivě komunikovat; 2. přijmout sebe, poznat svoje dobré i slabé stránky; 3. pozitivně hodnotit druhé, umět vyslovit uznání, pochválit; 4. problémy řešit tvořivě a uvážlivě; 5. vyjadřovat svoje city a postoje otevřeně, ale ohleduplně; 6. umět se vcítit do myšlení a citů druhých; 7. překonávat pasivní i agresivní reakce, reagovat asertivně; 8. zvolit si pozitivní vzory; 9. ochotně poskytnout fyzickou pomoc a službu, darovat, podělit se např. i o zkušenost, poradit a potěšit; 10. být citlivý k potřebám společnosti, angažovat se pro nadosobní cíle.
Účastníci semináře si osvojí některé nové strategie a metody, které vedou žáky k dovednosti učit se, dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí. Seminář je vhodný především pro učitele 3.- 5. ročníku ZŠ. Předkládané hry spolu s motivačním příběhem pomohou vytvářet v dětech smysl pro skupinovou práci, ochotu dělit se s ostatními a konečně i atmosféru porozumění. Učitel je může používat napříč předměty.

Součástí této metodické akce bude i prodejní výstavka učebnic SPL - Práce, kde si učitelé budou moci zakoupit učebnice na paragon za nakladatelské ceny.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena