DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Didaktické studium cizího jazyka - němčina
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:W10-05-18-171
Datum konání:studium bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312
Poplatek:4200,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ


Popis programu

Kritéria výběru účastníků dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka
(č.j. MSMT- 42452/2013): Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.


Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky němčiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude rozděleno do patnácti čtyřhodinových bloků (celkem 60 hod výuky):
PŘEHLED TEMATICKÝCH BLOKŮ STUDIA:  
1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.  
2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.  
3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
5. Výuka poslechu s porozuměním  s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
9. Fonetika a výslovnost.  
10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní  třídě. 
11. Využití ICT ve výuce.  
12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu  
13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny
      žáků.  
14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků   
      starších. 
15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny
      žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena