DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z37-02-12-171
Datum konání:26. května 2017
Čas konání:09.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Organizační garant:Bc. Pavla Olachová, olachova@nidv.cz, tel.: 222 122 312, 731 503 735
Poplatek:520,- Kč
Poznámka:Lektorka je výhradní lektorkou programu. Cestuje do krajů.


Komu je program určen

učitelé MŠ, speciální pedagogové


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem takto pojatých hudebních činností je umožnit dětem s OMJ brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka. Učitelky se podrobněji seznámí se specifickými projevy a potřebami dětí a odlišným mateřským jazykem ve vztahu k hudebním činnostem. Prakticky si osvojí vedení pěveckých, hudebně pohybových i instrumentálních činností, které jsou zaměřeny na komunikační schopnosti dětí s atypickým vývojem řeči. Vyzkouší si vedení těchto činností s využitím obrázkových pomůcek i snadno ovladatelných hudebních nástrojů (zvonkohra, boomwhackers). Společně si vytvoří metodické listy pro vedení takových hudebních činností.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena