DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vedoucí klubu zábavné logiky a her
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:V81-03-19-171
Datum konání:24. května, 9.00 - 16.00, 30. května, 10.00 - 16.30 a 6. června 2017, 9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Počet hodin:22 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Jana Svobodová,
Mgr. Jana Plíšková,
Mgr. Daniel Janata
Organizační garant:Mgr. Marie Effenberková, effenberkova@nidv.cz, tel.: 775 571 618, 466 046 145
Poplatek:2100,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času


Popis programu

Ve třídílném vzdělávacím programu budou budoucím vedoucím klubu představeny postupy a  metody při zakládání klubu zábavné logiky a her a správné přístupy v následné vlastní práci klubu. Program zdůrazní, že je třeba respektovat individuální potřeby a požadavky žáků - rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj. V průběhu první části programu (8 hodin) budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek – logických her, hlavolamů, karet s ohledem na věk žáků na 1. nebo 2. stupni ZŠ, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části (6 hodin) se vedoucí klubu seznámí s možností využití počítače při herních aktivitách. Lektor představí různé aplikace podporující matematickou gramotnost - na principu reedukace, počítačové matematické hry s vlivem na rozvoj matematické gramotnosti, ukáže možnost seznámení se se základy programování a algoritmizace a se základy kódování, představí  matematické modelování ve 3D, které  podporuje matematické a prostorové představy a na závěr ukáže matematické "speciality". Ve  třetí části programu (8 hodin) lektor seznámí účastníky se základními sociálními potřebami žáků ve vztahu k práci v logickém klubu - potřebou místa, potřebou bezpečí, potřebou podnětu, péče a výživy, potřebou podpory a opory a potřebou limitu. Tyto potřeby patří k hlubokým a často nepoznaným zdrojům chování žáků. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena