DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:X02-02-17-172
Datum konání:14. září 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Liberec
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Iva Škaloudová
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ


Popis programu

Seminář reaguje na potřebu mateřských škol orientovat se v oblasti praktické realizace a aktualizace školního vzdělávacího programu v konkrétním prostředí. V první části představí základní postupy aktualizace školního vzdělávacího programu, porovnání souladu RVP a ŠVP PV. Zaměří se na učební plán a jeho úpravu, rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Další část programu se bude věnována používání nových metod a forem práce, orientaci v postupech podpory gramotností dětí, zejména čtenářské a matematické. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. Součástí semináře bude i odborná diskuse o konkrétních částech ŠVP PV.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena