DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metodické náměty k výuce anglického jazyka vhodné pro šablonu II/2.1c)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:P32-03-14-172
Datum konání:ve školním roce 2017/2018
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:1780,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program je určený pro učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně základní školy, kteří se chtějí stát soběstační při přípravách na výuku v hodinách anglického jazyka. 
Součástí metodického vzdělávacího programu je příprava vhodného jazykového prostředí. Zaměříme se na to, čeho se vyvarovat, kdy a jak komunikovat v rodném a cizím jazyce. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, pravidelně se opakující rituály. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle ročních období, tematicky sjednocené hry, příběhy, písničky a říkanky). Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků za aktivního přístupu žáků - hry s písmenky, obrázky, didaktickými pomůckami,  hrané scénky , říkanky, příběhy, rébusy, křížovky,  doplňování pomocí popisu, spelování, aktivity jako například "to be going to", Lie Detector, Listen carefully, Send sing drew sent apod.  Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.
Vzdělávací program bude veden v českém a anglickém jazyce (především praktické ukázky). Účastníci budou pracovat ve skupinách i individuálně či ve dvojicích.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

mírně pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena