DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Letní jazykový kurz Celtic Kaleidoscope
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R91-04-23-171
Datum konání:3. - 9. července 2017
Místo konání:Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Mgr. Michaela Čaňková,
Michael O´Shea
Organizační garant:Ing. Kateřina Machů, machu@nidv.cz, tel.:
Poplatek:1800,- Kč
Poznámka:Ubytování a stravu ve výši Kč 3 650,- si hradí každý účastník v ubyt. zařízení.

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ


Popis programu

Intenzivní jazykový a metodický kurz s důrazem na metody výuky reálií, literatury a kultury pro učitele angličtiny s minimální jazykovou úrovní B1 - B2. Během kurzu se budou střídat přednášky a interaktivní postupy výuky. Budou uplatněny všechny 4 jazykové dovednosti, běžné i méně běžné postupy při výuce jazyka a reálií. Metodami a materiály použitými během kurzu budou např. matching, true-false, kvízy, testy, vizuální materiály, hudba a písničky, rozbor literárních textů z hlediska jazykového a literárního, změny ve slovní zásobě, neologismy, atd.
Účastníci kurzu obdrží množství materiálů využitelných při výuce a adaptovatelných na jakékoliv téma z výuky reálií anglosaského a keltského světa.
Struktura kurzu: úvodní setkání - ice breaking aktivity - 3 hodiny, denní výuka (4 dny x 8 hodin), tematický výlet s anglickým programem/projektem včetně konzultace a pomoci se zpracováním projektu a jeho prezentace (1 den x 10 hodin), večerní program - promítání filmů k daným tématům, výuka písní a tanců, rozbor novinových článků, kvízy, soutěže (5 dnů x 3 hodiny).
 Kurz je veden v anglickém jazyce.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena