DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D69-51-18-171
Datum konání:26. května 2017
Čas konání:8.30 - 14.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poplatek:660,- Kč


Komu je program určen

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Záměrem kurzu je seznámit vyučující s klasickým modelem argumentace a kritického myšlení a poskytnout jim návod, jak nadaným studentům umožnit rozvoj v této oblasti. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé standardizované úlohy a osvojit si dovednosti s argumentací a kritickým myšlením spojené a to tak, aby tyto dovednosti mohli využít pro rozvoj potenciálu nadaných žáků. V jednotlivých částech si účastníci osvojí schopnost naučit nadané žáky budovat argument, zajistit jeho relevanci a postřehnout možné klamy a omyly. Žáci tak získají základní výbavu, o kterou mohou opírat své odborné práce a výzkumy v jakékoli vědecké oblasti. Obsahově je kurz zaměřen na následující témata:

1) Argument a dialog
2) Způsoby, jak dobře porozumět argumentu
3) Argumentační schéma
4) Argumentační diagramy
5) Výstavba dialogu
6) Jak postihnout klamy a omyly v protiargumentaci
7) Jak zajistit relevanci argumentu
8) Praktické usuzování a diskuze

Každé téma bude k dispozici elektronicky i s příslušnými zdroji a modelovými příklady, které mohou účastníci využít ve své každodenní praxi.

 Doporučená literatura a další informační zdroje

MAGINCOVÁ, D. - PALEČEK, M. - VÍŠKA, V., ed. Protektorát v sociokulturních souvislostech. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Gaudeamus, 2010, s. 31-42. ISBN 978-80-7435-065-8.

Relativism and Culture in Political Argumentation, In: Hope and Boundaries, edited by Robert fisher, Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2006.

Relativism and the ontological turn within anthropology. Philosophy of the Social Sciences 43.1 (2013): 3-23 (s prof. M. Risjordem).

Naturalizmus versus intepretativizmus ve společenských vědách. Organon F : filozofický časopis. 2010, (3), s. 303-321. ISSN 1335-0668.

Claude Lévi-Strauss - Překonat okouzlení. Teorie vědy. 2010, 32(3), s. 361-382. ISSN 1210-0250.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena