DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak úspěšně vést mateřskou školu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:W98-01-17-172
Datum konání:7. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Iva Škaloudová
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování kvality školy: Vedení výchovně vzdělávacího procesu (podpora bezpečného vzdělávacího klimatu, efektivní vyhodnocování procesu vzdělávání, management kontroly ). Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot, prostředí otevřené změnám). Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní etika, řízení času).Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima)Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Jak úspěšně vést mateřskou školu
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 18. ledna 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena