DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Angličtina od začátku - Jak dál ?
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:C08-02-21-171
Datum konání:25. dubna 2017, 12.00 - 17.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:Dagmar Sobotková, sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728
Poplatek:700,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času


Popis programu

Vzdělávací program má tři části (Animals, Shapes and basic maths in English a  Stories as the basis for learning English). V každé z jednotlivých částí se učitelé naučí, jak využít dané téma k tomu, se děti vzdělávaly ve všech výukových oblastech (přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky) za pomoci cizího jazyka (CLIL).
Budeme se věnovat problematice zabezpečení organizace ve třídě i přesuny po prostoru s příslušnými pokyny (classroom language), jak představovat a hlavně upevňovat odlišnou anglickou výslovnost, jak i dětem s velmi omezenou slovní zásobou můžeme vyprávět příběh v cizím jazyce a dále jej rozvíjet do všech oblastí, jak pracovat s vlastnoručně vyrobenou loutkou. Učitelé se naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétní sadě aktivit, motivovaných pohádkou, písničkou, příběhem.
Jednotlivá témata:
Animals – říkadla, písničky, drobné pohádky, manipulační hry, pracovní listy, kreslení a pracovní činnosti.
Shapes and basic maths in English – jednoduché matematické operace, porovnávání a práce s geometrickými tvary prostředníctvím angličtiny
Stories as the basis for learning English – na základě pohádky si ukážeme, jak pohádkové téma rozpracovat do všech výukových oblastí za použití cizího jazyka (jazyk, přírodověda, matematika, hudební, výtvarná a pracovní výchova, pohybové chvilky – CLIL)
Techniky budou prezentovány postupně tak, jak se s nimi děti od začátku seznamují, tedy od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému. Vzdělávací program poskytuje celkový náhled s praktickým vyzkoušením jednotlivých částí. Účastníci si budou moci vyzkoušet plánování vlastních námětů s ohledem na potřeby a zvláštnosti dětí.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena