DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Šablony OP VVV pro SŠ (pro Prahu a střední Čechy)
Číslo programu:P55-11-12-171-11
Datum konání:22.3.2017, 9.00 - 14.00
Místo konání:Učebna NIDV - Budova A
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Petra Počtová
Organizační garant:Bc. Ivo Kulhánek, kulhanek@nidv.cz, tel.: 222 122 316, 777 496 365


Komu je program určen

Zřizovatelé škol


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_042 a 02_16_35 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro SŠ a VOŠ) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.   A to pro oprávněné žadatele -  Pro VOŠ jsou určeny semináře které se zabývají výkladem šablon určených pro VOŠ.
V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření, projektové řízení přehled a výklad jednotlivých šablon aktivit.
 

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.

 

Z každé školy se může konzultace zúčastnit pouze 1 zástupce. .Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena