DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV HROMADNÁ KONZULTACE PRO MŠ a ZŠ
Číslo programu:Z46-11-24-171-07
Datum konání:17. února 2017
Čas konání:9.00 - 12.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Jihlava
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
Organizační garant:Bc. Soňa Baueršímová, DiS., bauersimova@nidv.cz, tel.: 567 571 814


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV. 

Seznámíme Vás s principy a nastavením zjednodušeného vykazování projektu Šablony do škol. Probere jednotlivé šablony (popis, požadavky, výstupy, aj.). Poradíme Vám, jak vybírat jednotlivé šablony v kontextu strategie školy. Vysvětlíme Vám, jaké jsou mantinely při výběru jednotlivých šablon. Seznámíme Vás s aktuální nabídkou DVPP, které jsou vhodné pro využití v rámci Šablon do škol. Součástí konzultace bude i vzhled do projektového řízení. Dozvíte se také, kdo Vám může být nápomocen při rozvoji školy (role Místních akčních skupin tzv. Animace do škol, Tvorba Místních akčních plánů, další zdroje financování, aj.).

Součástí konzultace budou i odpovědi na Vaše dotazy.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 28. dubna 2017/
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 19. května 2017/
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 28. dubna 2017/
Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 4. května 2017/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena