DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtenářské strategie ve škole 21. století
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M68-03-15-171
Datum konání:26. a 27. června 2017, 8.00 - 14.30
Místo konání:ZŠ JIH, komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Ludmila Kovaříková
Organizační garant:Mgr. Věra Mühlheimová, muhlheimova@nidv.cz, tel.: 775 571 624
Poplatek:1780,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Těžištěm programu bude seznámení se základními čtenářskými postupy a strategiemi s provazbou na digitální technologie. Program ukáže, jak je lze s pomocí konkrétních metod rozvíjet nejen v hodinách literatury, ale i v ostatních vyučovacích předmětech. Program je velmi vhodný pro konkrétní kolektiv učitelů a je prioritně členěn na 2 moduly po 8 vyučovacích hodinách.

1. Modul:

Objasní základní pojmy týkající se gramotnosti (čtenářské strategie, modelování, metakognice, grafické organizéry…) a její základní roviny. Bude se zabývat otázkou, jak motivovat děti ke čtení, vybírat vhodné knihy, jak plánovat aktivity vhodné pro rozvoj zájmu o čtení, tak i vlastní seberozvoj. Nabídne aktivity pro vizuální, auditivní i kinestetický styl - přístup (skečnouting, podcasty, skládací organizéry). U odborných textů bude kladen důraz na aktivní přístup ke čtení a učení. Představí i méně známé metody zápisu a organizace informací, jejich vizualizace i sdílení a prezentace (anotace textu, struktura textu a grafické organizéry).

lektor: Mgr. Ludmila Kovaříková

2. Modul:

Promítnutím jednotlivých složek čtenářské gramotnosti do online světa se také zaměří na podporu digitální gramotnosti, ukáže práci s infografiky nebo storytellingem. Program objasní rozdíl mezi čtením elektronických knih na různých platformách (Android, iOS, Windows, elektronické čtečky), seznámí s formáty e-knih a možnostmi jejich využití ve výuce. Naznačí také, jak využít mobilní telefony nejen v hodinách literatury (BYOD).

lektor: Mgr. Ludmila Kovaříková

Prostor bude věnován společnému rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole a možnostem spolupráce učitelů obou stupňů.

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena