DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:17-28-16-PM-04
Datum konání:21. března 2017
Čas konání:12.30 - 15.45
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Alfréd Dytrt
Organizační garant:Petr Soukal, soukal@nidv.cz, tel.: 775 755 024, 475 211 055


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Koncepce semináře:
1. Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní.
2. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajům do funkcí předsedů zkušebních maturitních komisí.

Obsah seminářů:
1. Právní předpisy
2. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi
3. Komplexní zkoušky společné části MZ
4. Procesy a dokumentace k profilové zkoušce
a. protokoly a formuláře k profilovým zkouškám
b. ústní zkouška profilové části
c. obhajoba maturitní práce
5. Procesy a dokumentace k ústní zkoušce společné části MZ
a. protokoly a formuláře k ústním zkouškám
b. pracovní listy
c. průběh a konání ústní zkoušky
6. Vyhlašování výsledků a ukončení zkoušek u zkušební maturitní komise
a. zasedání komise a hlasování o klasifikaci žáků
b. vyhlášení výsledků
c. ukončení zkoušek
7. Jmenování a odměňování předsedů (cestovní náhrady a odměňování)
8. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze předsedové zkušebních maturitních komisí
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena