DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016/2017
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:K01-05-22-152
Datum konání:září 2016 - červen 2017
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:124 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr., Bc. Ladislav Dvořák,
Bc. Jaroslav Kocián,
Mgr. Hana Treuová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., trnkova@nidv.cz, tel.: 543 541 259, 778 774 930
Poplatek:3620,- Kč


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení


Popis programu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 12 596/2008-25-281. Studium probíhá v rozsahu 124 hodin.Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena