DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Databáze září 2016 - červen 2017
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:K01-05-15-162
Datum konání:22. září 2016 - 8. června 2017
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:124 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Petr Deraha,
Mgr. Miroslav Hanzelka,
Ing. Jana Trantinová,
x stáže, oponent ZP, komise ZZk
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 775 755 035, 353 226 219, 775 755 035
Poplatek:6400,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 1881/2014-1-1288. Studium probíhá v rozsahu 124 hodin.Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena