DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Videotrénink jako metoda profesního rozvoje pedagogů
Číslo programu:P26-01-24-171
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Jihlava
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Hana Rousková
Organizační garant:Mgr. Marie Vránová, vranova@nidv.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:590,- Kč


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům škol a uvádějícím učitelům.  Názorně si ukážeme, jak vytvářet podmínky pro profesní růst pedagogů, jak profesně rozvíjet pedagogy  uvnitř jejich škol a jak plnit sborovny nejen kvalifikovanými ale i kompetentními učiteli. Program využívá videonahrávky výuky 1. i 2. stupně ZŠ k diskusi o aktivizujících metodách, používání zpětné vazby, sebehodnocení žáků, sociálním učení, klimatu ve třídě, komunikaci učitele atd.. Tento způsob vzdělávání ve školách směřuje za předpokladu pozitivního klimatu ve škole k zvyšování profesního sebevědomí učitelů, ke spolupráci učitelů, k celkovému rozvoji školy. Pomocí videotréninku lze ve školách pěstovat kulturu sdílené odpovědnosti. Zařazeny budou i další metody profesního rozvoje učitele jako jsou například učitelská portfolia a plán profesního rozvoje učitele. Závěrečná diskuse.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena