DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hospitace - součást řízení školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:Y11-01-17-171
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Liberec
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:680,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Seminář je zaměřen na oblast evaluace vzdělávacího procesu. Hlavní tématem je hospitační činnost - jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu. Seminář poradí, na jaká témata se mohou hospitující v hospitační činnosti zaměřit (klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce, kooperace v týmu atd.), kdo může hospitaci provádět (hospitační týmy ve škole), jak vést pohospitační rozhovor (možné způsoby), jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost, k čemu slouží vzájemné hospitace. Obsah semináře ukáže, jak se může hospitační činnost stát součástí evaluace vzdělávacího procesu (ŠVP). Účastníkům semináře bude doporučen postup při vedení pohospitačního rozhovoru. Rovněž bude v semináři prostor pro simulaci pohospitačního pohovoru i následný rozbor.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena