DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:17-31-14-ZA-03
Datum konání:22. března 2017
Čas konání:8.30 - 12.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Viktor Kotrba
Organizační garant:Mgr. Jarmila Záhoříková, zahorikova@nidv.cz, tel.: 377 473 607, 775 755 023
Poznámka:Seminář je určen certifikovaným zadavatelům. Semináře se mohou zúčastnit maximálně dva zadavatelé z jedné školy.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Konzultační semináře pro zadavatele didaktického testu a písemných prací MZ 2017 a zadávající učitele didaktického testu přijímacího řízení

Tříhodinový seminář je určen jak certifikovaným zadavatelům MZ, tak těm pedagogům, kteří v rámci jednotných přijímacích zkoušek přijímacího řízení budou v roce 2017 vykonávat funkce zadávajících učitelů. Realizace těchto seminářů je plánována na leden až březen 2017.

Koncepce semináře:
Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový – 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní

Obsah semináře:
1. Právní předpisy
2. Procesní změny v organizaci písemných zkoušek a zkušenosti z praxe

Cílem seminářů je podrobně seznámit zadavatele jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce zadavatele. Těžištěm seminářů bude analýza předchozích maturitních zkoušek a rozbor procesů a postupů z pohledu zadavatele při zadávání písemných zkoušek. Závěrečná část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena