DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Projevy procesu zrání v podmínkách základní školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S71-03-14-171
Datum konání:25. května 2017
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Jan Svoboda
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:590,- Kč


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií


Popis programu

Lektor seznámí učitele s nejnovějšími poznatky vývojové psychologie u žáků věku základní školy (6 – 15 let).  V první části se bude věnovat 6-10letým žákům, jejichž řídící jednotkou motivace ke školní činnosti jsou emoce. V další části věnované 10-11letým žákům bude zdůrazněn začínající proces aktivního vnitřního formování postojů.  V části věnované 12letým lektor rozebere fázi experimentace a důležitost „party“ pro tyto žáky. Ve 13 letech se u žáků spouští audiokanál (důraz na slyšené), ve 14 letech je u žáků kladen důraz na obsah sdělovaného a je upozaděna forma a v 15. roce věku se formuje a je naplňován obsah slov „smím a nesmím“. Bude zdůrazněn i individuální náhled na jednotlivce (zrychlování či retardace vývoje) a tím i na specifika společného vzdělávání.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena