DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:24 hodin pro matematickou gramotnost vhodné pro šablonu II/2.1b) (splnění bagatelní podpory)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M85-03-14-172
Datum konání:15. listopadu a 13. prosince 2017, 17. ledna 2018, 9.00 - 15.15 h
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:2480,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Ve třídílném vzdělávacím programu budou účastníkům představeny postupy a  metody při výuce matematické gramotnosti. Je kladen důraz na respektování individuálních potřeb a požadavků žáků - rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj. V průběhu první části programu (8 hodin) budou představeny zajímavé metody pro použití v hodinách matematiky, ale i dalších přírodovědných předmětech, doporučení na nákup pomůcek – logických her, hlavolamů, karet s ohledem na věk žáků na 1. nebo 2. stupni ZŠ, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští činnosti. Ve druhé části (8 hodin) se učitelé seznámí s možností využití počítače při vyučování. Lektor představí různé aplikace podporující matematickou gramotnost -  počítačové matematické hry s vlivem na rozvoj matematické gramotnosti,  podporu matematických a prostorových představ. Ve  třetí části programu (8 hodin) lektor seznámí účastníky se základními sociálními potřebami žáků ve vztahu k práci v sociální skupině, ve třídě - potřebou místa, potřebou bezpečí, potřebou podnětu, péče a výživy, potřebou podpory a opory a potřebou limitu. Tyto potřeby patří k hlubokým a často nepoznaným zdrojům chování žáků. V každé ze 3 částí doporučí lektor přítomným literaturu a další informační zdroje.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena