DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy seminář na objednávku školy,vhodné pro šablonu II/2.1a)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z57-03-14-172
Datum konání:dle domluvy
Místo konání:prostory základní školy
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:16000,- Kč
Poznámka:k poplatku bude připočteno cestovné lektora

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Obsah programu je zaměřen na podporu spolupráce mezi pedagogy ZŠ pro rozvoj čtenářské gramotnosti, na vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy I. a II. stupně ZŠ i na propojování a rozvoj cílené týmové spolupráce v pedagogickém kolektivu při vytváření vzdělávacích a výchovných strategií a realizaci mezioborových aktivit a vazeb napříč činnostmi a vzdělávacími obory.
Program na objednávku konkrétní školy nabízí metodologickou inovaci pro práci učitelů školy prostřednictvím externí intervence expertů - lektorů přinášející novou kvalitu v oblasti motivace a úzké spolupráce školního kolektivu při efektivním výběru metod a forem práce ke zvýšení kompetencí učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků ve výchovně vzdělávacím procesu 1. a 2. stupně. Program je zaměřen na kontinuitu mezi stupni v konkrétní škole, např. prostřednictvím realizace školní starategie rozvoje čtenářské gramotnosti napříč různými vzdělávacími předměty.
Se školním kolektivem v tomto programu bude pracovat jeden expert - lektor.
Program je členěn na fáze ve dvou až čtyřech dnech v časové dotaci 8+8 nebo 8+4+4 nebo 4+4+4+4 hodin. Důraz bude kladen na hledání průsečíků a možnosti spolupráce, na vytvoření společného plánu pro rozvoj, představení dílčích aktivit, aktivní diskusi a projektování konkrétních činností i na reflexi již realizovaných dílčích aktivit.
Součástí programu je společná evaluace, nabídka vhodných materiálů, online podpor i metodik.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena