DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Společné bourání bariér lze hradit ze šablony II/2.1 e)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:P25-03-24-171
Datum konání:29., 30., 31. srpna 2017
Místo konání:Hotel Rytířsko u Jihlavy - http://www.hotelrytirsko.cz/
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Halda,
Mgr. Karel Opravil,
PhDr. Marek Herman
Organizační garant:Mgr. Jana Rösslerová, rosslerova@nidv.cz, tel.: 567 571 820, 775 571 626
Poplatek:2500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům


Popis programu

Program nabídne účastníkům témata ke zkvalitnění SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Program lze hradit ze šablony II/2.1 e)
Scénář programu je zaměřen na podporu získávání kompetencí v oblasti inkluze, zejména pro práci s heterogenním kolektivem žáků s důrazem na žáky s SVP.

Program probíhá formou interaktivního pobytového třídenního kurzu rozčleněného do čtyř dílen (4 hodinových) sebe vzájemně doplňujících. Účastníci se ve všech dílnách vystřídají. Budou formou praktického, zážitkového a současně velmi osobního setkání seznámeni s rozmanitými přístupy, podporujícími porozumění tématu inkluze, společné vzdělávání. Každý se učíme jinak. Jinak prožíváme, máme jinou životní zkušenost, různou dynamiku paměti, strukturu myšlení, mechanismy rozhodování, atd. Ve škole jde o to, jak zasadit individuální učení každého jednotlivce do kolektivně organizovaného vyučování tak, aby jedno druhému nepřekáželo a v nejlepším případě se podporovalo. A brání v tom překvapivě překážky, které vytváříme jen v našich hlavách. My je často nepovažujeme za překážky, ale za danost, systém, efektivní organizační formu. Pojďme se společně nad těmito bariérami zamyslet.
Podrobný program obdrží přihlášení nejpozději v květnu, ubytování (Hotel Rytířsko www.hotelrytirsko.cz u Jihlavy) a stravu (tamtéž) domluví podle požadavků účastníků organizátor (hradí si účastníci).

 

 

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena