DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Zákonný zástupce žáka a ochrana osobních údajů přesun na 9.10.2017
Číslo programu:P12-01-16-171
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Stanislav Kutálek
Organizační garant:Mgr. Zdeňka Strašíková, strasikova@nidv.cz, tel.: 475 211 255, 731 503 757
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Seminář je určen pro vedoucí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a jejich seznámení se změnami po platnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  včetně dopadů na vztahy škola a zákonný zástupce žáka, zmocnění další osoby, zastupování nezletilé osoby apod. Účastníci semináře budou seznámeni s typickými problémovými situacemi, které upravuje občanský zákoník ve vztahu například k bezpečnosti a ochraně zdraví nezletilých. Bude diskutována problematika ochrana osobních údajů z hlediska důležitých zdravotních a dalších nezbytných informaci o nezletilých žácích pro činnost školy. 
Seminář bude členěn do okruhů: - ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - rodiče a děti, rodičovská odpovědnost jako souhrn práv a povinností - zmocnění k vyzvednutí dítěte - problematika ochrany osobních údajů (žáci se zdravotním handicapem, záznamy do matriky, práce s nimi a jejich ochrana apod.) - typické a problémové situace,  aktivní zapojení účastníků do semináře.Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena