DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Komunikace pro vedoucí pracovníky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:U11-01-17-171
Datum konání:21. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Liberec
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Ivana Liedermanová
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, lipenska@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je členěn do pěti bloků: 1) Co ovlivňuje komunikaci ve škole (1 hod.) - vliv složení sborovny, vliv poměru mužů a žen na pracovišti na komunikaci, vliv únavy na komunikaci a nekomunikaci, pravidla jako důležitá součást komunikace a táhnutí za jeden provaz 2) Komunikace s pracovníky školy ( 2 hod.) - sdělování nepříjemných informací, motivační rozhovory s pracovníky, rozhovory s „neplniči“, jak se ošetřit, aby se minimalizoval vliv sympatií a nesympatií při komunikaci s podřízeným 3) Vedení obtížných rozhovorů s rodiči a řešení konfliktů (2 hod.) - vedení rozhovorů s rodiči agresivními, vedení rozhovoru s rodiči manipulujícími, vedení rozhovoru s rodiči plačícími 4) Profesionální vedení porady (2 hod.) - porada jako účinný nástroj ředitele, příprava plánu porady, samotné vedení porady 5) Ošetření se po nepříjemném rozhovoru (1 hod.) - techniky na rychlé přeladění se po nepříjemném rozhovoru, regenerace sil po náročném rozhovoruNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena