DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hra na elektronické klávesové nástroje
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R87-07-23-171
Datum konání:21. dubna 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:ZUŠ Hulín
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. David Juga
Organizační garant:Ing. Ladislava Hašková, haskova@nidv.cz, tel.: 577 437 711, 775 571 605
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Seminář řeší nedostatek informací a pedagogické praxe při zavádění nových studijních zaměření a oborů v rámci ŠVP na ZUŠ. Pedagogové se seznámí s problematikou výuky ve hře na elektronické klávesové nástroje (dále: EKN) - metodické postupy techniky hry, využití možností nástroje, nové směry a trendy ve hře na EKN. Jádrem semináře budou praktické ukázky výuky hry na EKN, a tím objasněna metodologie výuky pro žáky v ZUŠ v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, studia pro dospělé, případně pro rozšířenou výuku. Seminář se dotkne také přípravy žáka na soutěž jako na novou soutěžní disciplínu v cyklu Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT. V semináři budou prezentovány příklady dobré praxe lektora, součástí budou názorné ukázky práce se žákem a uplatněn princip aktivní účasti učitelů zejména vzájemná konzultace konkrétní problematiky.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena