DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ II/2.8 - seminář na objednávku pro ped. sbor
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R70-03-18-172
Datum konání:
Místo konání:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poznámka:Cena dle dohody

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj žáků se zdravotním postižením (ZP) v rámci společného vzdělávání.
Dílčí témata semináře:
1. Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
2. Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
3. Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
4. Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
5. Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2.- 5. stupně.  Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena