DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Učitel a rodič Spolupráce, vedení třídní schůzky, komunikace
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T74-03-17-172
Datum konání:8. prosince 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Barbora Vochomůrková, vochomurkova@nidv.cz, tel.: 482 360 511, 778 741 643


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence


Popis programu

Tento seminář představí účastníkům četné způsoby zkvalitnění spolupráce učitele s rodiči žáků. Zaměřuje se na důležité prvky této interakce: na komunikaci s rodiči a na způsoby spolupráce rodiče se školou – jak na školní, tak i na třídní úrovni. Program je realizován různými edukačními způsoby: pracuje se seminárním způsobem, prezentovány jsou fotografie a výsledky šetření, součástí je i dovednostní výcvik komunikace. Témata semináře jsou následující: spolupráce učitele a rodiče – její význam a cíle; způsoby spolupráce na úrovni školy; způsoby spolupráce na úrovni třídy; třídní schůzka – aktuální stav, klady a zápory; nová třídní schůzka; domácí úkoly – specifická interakce učitelů s rodiči; komunikace s rodičem; příklady dobré praxe a diskuse.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena