DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele II/2.2.b
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z79-03-18-172
Datum konání:1.modul. 24.5.2017, 2.modul 6.9.2017, 3.modul 9.10.2017, 4.modul 1.11.2017 vždy 9.00-15.30hod.
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Eva Krejčová,
Mgr. Lukáš Heřman,
PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312
Poplatek:7200,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata čtyř navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty jak 1. stupně tak 2. stupně (CH, F, Př, Z, Pč apod.) s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům.
Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech:
Modul 1 – Rozvíjíme matematickou gramotnost
Modul je zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti v základním vzdělávání. V rámci několika témat - vymezení matematické gramotnosti, motivační úlohy, badatelské aktivity, manipulační činnosti - se účastníci seznámí s aktivitami, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. Seminář propojuje obecný kontext řešení s ukázkami konkrétních postupů doporučených pro rozvoj matematické gramotnosti. Účastník semináře se naučí plánovat vzdělávací činnost na úrovni ŠVP, předmětových komisí a vlastní výuky, rozpozná výukové aktivity vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti, získá podkladové materiály pro výuku.
Modul 2 – Interaktivní metody
Modul je zaměřen na předání zkušeností s výukou matematiky z hlediska utváření a rozvíjení kompetencí žáků a pohledu učitele. Jedná se o metody interaktivní výuky, které jsou užitečným nástrojem pro rozvoj logiky a geometrické představivosti. Matematické rozcvičky, hry, soutěže, kvizy a další náměty činností slouží při vyučování matematiky jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět i ke zvýšení pozornosti. Prezentovány budou činnosti motivační, upevňovací, procvičovací nebo činnosti, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání. Účastníci se seznámí s metodami, jejichž používání přiblíží žákům smysl znalostí matematiky a potřebnost matematiky pro reálný život ve společnosti.
Modul 3 – Matematika v běžném životě
Modul je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života, například: matematika kolem nás - pochopení a tvorba slovních úloh, finanční gramotnost, mezipředmětové vztahy - poznání, vzdálenosti a měřítko na mapě, míry, váhy ve stavitelství, v kuchyni apod.
Modul 4 – Didaktické hry
Hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině. Tento modul je orientován na to, aby představil učitelům hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů, a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 6.,7.,20. a 21. února 2018, 9.00 - 15.30/
Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 14. a 15.3. a 16. a 17.5. 2018, 9.00-15.00, místo bude upřesněno týden před seminářem/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena