DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu II/2.8 - seminář na objednávku pro ped. sbor
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S60-03-18-181
Datum konání:30. dubna 2018
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:ZŠ Broumov
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr.et Bc. Jana Stejskalová,
Mgr. Zdeněk Dlabola
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poznámka:Cena dle dohody

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Program je zaměřen na seznámení s postupy, které umožní žákům úspěšně zvládat školní výuku podle vlastních schopností. Jedná se jednak o rozvoj smyslového vnímání, ale hlavně o myšlenkové procesy – zpracování informací, porozumění učivu, zapamatování i hodnocení vlastního procesu učení, jednak o upevňování dovedností potřebných při učení. Obsah programu: Jak se naladit na učení – rozvoj poznávacích schopností a rozvoj vzájemné spolupráce. Metody zproztředkovaného učení. Práce s textem – metody, jak porozumět textu a jeho struktuře, jak vytvořit zápis nebo odborný referát. Myšlenkové a pojmové mapy. Reflexe - učení se z vlastních chyb. Účastníkům budou nabídnuty aktivizující metody práce, metody zprostředkovaného učení, kritického myšlení i postupy rozvíjející potenciál a osobnost žáka.Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena