DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:V89-04-18-171
Datum konání:25. května 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poplatek:630,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Hra zastává ve výuce cizího jazyka nezastupitelnou roli, zejména pro svou aktivizační, motivační a stimulační funkci. V krátkém teoretickém úvodu vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s metodikou jazykové hry: co je hra, jak vytvořit kvalitní jazykovou hru, jak ji správně připravit, organizovat (pozornost bude věnována například vhodnému dělení žáků a studentů do dvojic a skupin) a vyhodnotit. Představena bude základní typologie her a pravidla jejich vhodného zařazení do výuky.
V hlavní části programu budou představeny a prakticky předvedeny konkrétní hry zaměřené na jednotlivé oblasti výuky jazyka: na strukturu jazyka (upevnění a aktivizace slovní zásoby, gramatické formy a jejich automatizace), rozvoj řečových dovedností (čtení, konverzace), řečovou etiketu jazyka. Dále budou následovat skupinové hry, RPG hry (Role Playing Game – hry na hrdiny) a jazykové hry spjaté s folklórem. Účastníci si hry prakticky vyzkouší a získají materiál okamžitě použitelný ve výuce.
V následující části budou specifikovány skupiny studentů podle metakognitivních vlastností a budou definovány strategie jejich vzdělávání. Závěrečná část semináře bude věnována učebnicím ruského jazyka zaměřeným na hry.

Jazyk programu: ruština

 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

pokročilí

Doporučená literatura a další informační zdroje

Akišina, A. A. Kagan, O.E. Učimsja učiť. Moskva 2005
Akišina, A. A. Russkij jazyk v igrach. Moskva 2012
Berne, Eric. Jak si lidé hrají. Portál. Praha 2011
Lojová, G. Vlčková, K. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Portál. Praha 2011
Štelter, O. V etoj malenkoj korzinke. Petrohrad 2007

littera.uhk.cz
rr.moa-jc.czNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena