DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R97-03-12-171
Datum konání:24. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miroslav Jiřička
Organizační garant:Mgr. Jitka Šimsová, simsova@nidv.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620
Poplatek:630,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga


Popis programu

Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů. Jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka.  Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. V rámci kurzu si ukážeme kroky směřující k sestavení efektivního Plánu pedagogické podpory. Naučíme se, jak provádět aktuální pedagogickou diagnostiku čtení, psaní a počítání a na jejím základě nastavíme efektivní úpravy výuky pro žáka tak, aby nebyl znevýhodněn, ale aby ve výuce pracoval a maximálně se rozvíjel podle svých možností. Ukážeme si také, jak konzultovat s rodičem, jeho podíl na podpoře dítěte - co a jak v rámci domácí přípravy lze zvládnout.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena