DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Číslo programu:Z46-11-20-171-03
Datum konání:30.ledna 2017, 10.00 - 12.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ostrava
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Konzultanti Konzultačního centra pro ZŠ
Organizační garant:Ing. Ivana Petrušková, petruskova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 602 687 587


Komu je program určen

Příjemci IPo MAP, pedagogům ZŠ


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.

Z každé školy se může konzultace zúčastnit pouze 1 zástupce. Další konzultace budou probíhat dle potřeb žadatelů v průběhu celého školního roku 2016/17.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena