DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků II/2.8 - seminář na objednávku pro ped. sbor
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S38-03-18-172
Datum konání:
Místo konání:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poznámka:Cena dle dohody

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

1. část semináře chce ukázat, s jakými možnými obecnými typy dětí může učitel nejčastěji v inkluzivní třídě počítat a zabývá se odhalováním učebního stylu žáků. Program nastíní možnosti, jak pracovat s diagnostikou žáka, jak může nejefektivněji učit. Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou. Seminář proto pracuje se základními tématy: Hmatový a pohybový styl. Vizuální a auditivní styl

2. část semináře řeší motivaci jako proces podněcování k aktuálnímu způsobu a směru chování.Je spojována s aspektem dynamiky, podněty se pak hledají buď ve struktuře osobnosti, nebo ve vnějším prostředí. Motiv se chová jako katalyzátor prožitků a chování subjektu.
Pracuje se se základními psychologickými termíny: Pud - vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání. Zájem - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem – záliba. Aspirace (ambice, ctižádost) - snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Cíl - uvědomělý směr aktivity. Ideály - jsou vzorové cíle. Zvyk - tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost.
3. část semináře představuje nové trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Obsah se zaměřuje na ukázání a rozlišení jednotlivých složek vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky, ukázání možnosti, jak řídit změnu k efektivnímu vzdělávání ve smyslu atributů nového učení. Témata: Úkoly a poslání školy se mění. Vzájemná spolupráce dětí při učení. Podmínky efektivního učení. Vytváření bezpečného klimatu ve třídě. Od hodnocení k sebehodnocení. Informace o moderních metodách efektivní práce učitele. Rozbor vyučovacích hodin z hlediska moderní didaktiky jako prostředku vyhledávání cest k efektivní výuce a k efektivnímu vzdělávání.
Pracuje se aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi. Seminář bude doplněn příklady dobré praxe, videoukázkami a dalším metodickým materiálem.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena