DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:K01-05-20-152
Datum konání:12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. 2017 (8.30 - 15.30), 5.6. a 6.6. 2017
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:124 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Bakončík,
Mgr., Bc. Ladislav Dvořák,
PaedDr. Dana Schönová
Organizační garant:Mgr. Aneta Měřínská, merinska.aneta@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 773 925 193
Poplatek:3620,- Kč
Poznámka:Začátek studia září 2016


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 12 596/2008-25-281. Studium probíhá v rozsahu 124 hodin.Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena