DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z58-03-12-171
Datum konání:25. dubna a 9. května 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání:Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dalibor Dudek,
Mgr. Daniel Janata
Organizační garant:Mgr. Jitka Šimsová, simsova@nidv.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620
Poplatek:1660,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty 2. stupně. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny.

 

Modul 1 - Číst a rozumět

Program se zabývá efektivním způsobem práce v hodinách nejen českého jazyka a literatury. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Představí účinnou a pro žáky atraktivní formu výuky, při které rozvíjíme všechny složky žákovy osobnosti – oblast vědomostní a znalostní, ale také dovednostní, postojovou a hodnotovou. Výhodou je komplexní pojetí a bohaté možnosti využití mezipředmětových vztahů. Do programu jsou zařazeny příklady tematické výuky z různých ročníků a různých oblastí, které se osvědčily a žáky zaujaly. Pracovat se bude s různými typy tematicky zaměřených textů – naučnými i beletristickými, s důrazem na zajímavost a přitažlivost textu, jeho smysluplnost a uchopitelnost a průžezovost do různých vyučovacích předmětů. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se s některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

Modul 2 - Tablet a čtenářství

Program je zaměřen na možnosti využití mobilního digitálního zařízení - tabletu. Výzkumy ukazují, že čtení e-knih či prostřednictvím digitálních prostředků zvyšuje zájem dětí o četbu, přínosem vzdělávacího programu jsou možnosti tabletu v práci s knihou při tzv. čtenářských dílnách, postavených na principech programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
Prostřednictvím tabletu si účastníci prakticky vyzkouší: Aplikaci fotografií ve čtenářské dílně, jejich pořizování jako důkazů či zpětné vazby obsahu čtení včetně vkládáním osobních poznámek ke čtenému textu.Aplikaci techniky INSERT čteného textu – analýza čteného textu a podpora čtení s porozuměním. Modelování příběhu například technikou „fotopříběh“.
Práci se zvukem – nástroje podporující kvalitu čtení včetně audio výstupů ze čtenářských aktivit.
Práci se cloudovými šablonami postavených na technikách „Skládankové čtení“, „Čtení s předvídáním“, „T-graf“ a podobných.
Možnosti sestavování digitálního čtenářského deníku včetně jeho způsobů sdílení a prezentace.
Aplikaci tabletu jako čtečky elektronických knih.
Práci s myšlenkovými mapami ve čtenářství.
Sestavování vlastních příběhů – StoryBook a další.
 

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena