DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z48-03-12-171
Datum konání:25. a 31. května 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání:Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dalibor Dudek
Organizační garant:Mgr. Jitka Šimsová, simsova@nidv.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620
Poplatek:1660,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách čtení a českého jazyka, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty 1. stupně. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny.

 

Modul 1 - Čtení s porozuměním

Program je zaměřen na alternativní přístupy nácviku čtení u dětí. Program se bude zabývat sedmi základními strategiemi čtenářské gramotnosti s přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků, kteří při nácviku potřebují více důrazu na význam a symboliku slov. V praktické části semináře budou předvedeny názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich výuky v hodinách již od nejnižších ročníků ZŠ. Účastníkům budou předvedeny různé formy nácviku prvotního čtení a možností předcházet poruchám čtení. Účastníkům budou dány k dispozici ilustrativní kazuistky z praxe za zaměřením na konkrétní postupy k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků se SVP. V závěrečné části semináře budou prezentovány materiály vhodné k nácviku čtení, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi.

Modul 2 - Formy a metody

V programu budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u všech žáků. Budou představeny nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky, na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o zajímavé prvky a činnosti. Program se bude věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T. a mnoho dalších.

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena