DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:K01-05-23-171
Datum konání: září 2017 - červen 2018
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:124 vyučovacích hodin (z toho 20 hodin e-learning)
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632
Poplatek:2780,- Kč
Poznámka:


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. MŠMT1881/2014-1-128. Celkový rozsah studia činí 124 hodin. Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - leden - říjen 2018, 2x měsíčně celodenní seminář, úterky/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 11. ledna - 9. listopadu 2018/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 11. ledna - 2. listopadu 2018/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - únor 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena