DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)
Číslo programu:16-15-22-AÚ-AJ-73
Datum konání:1. prezenční 19. 1. 2017, 13.00 - 16.30, 2. prezenční 31. 1. 2017, 13.00 - 17.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Brno
Počet hodin:7 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Milan Šoba
Organizační garant:PaedDr. Jarmila Blažková, blazkova@nidv.cz, tel.: 543 541 209, 777 520 863
Poznámka:Uzávěrka přihlášek u této skupiny je 6. 1. 2017. Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Cílem semináře je zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce hodnotitele ústních zkoušek v souladu s § 80 školského zákona. Školení probíhá kombinovanou formou e-learningu a prezenčního školení.
Prezenční seminář je zaměřen na praktický nácvik práce hodnotitelů. V rámci prezenčního studia se konají dva prezenční semináře, první seminář v délce tří hodin, druhý v délce čtyř hodiny výuky. Vzdělávací program je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou.
Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně.
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena