DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R69-01-24-162
Datum konání:12. ledna 2017
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Jihlava
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Hartmanová
Organizační garant:Mgr. Marie Vránová, vranova@nidv.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:550,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen  na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci společného vzdělávání a nových legislativních změn.
Dílčí témata semináře:
• Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání/ školní vzdělávací program – úpravy.
•  Základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
•  Dopady zdravotního či sociálního znevýhodnění do předškolního vzdělávání (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
•  Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy
a  tvorba PLPP.
•  Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. - 5. stupně – tvorba IVP.
• Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v MŠ (chůva)
• Základní informace šablony pro MŠ.
• Elektornizace předávání informací o dětech SVP a nadaných mezi KrÚ a školou (matrikou)
.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena