DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hospitace - součást řízení školy určeno pro střední školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT 10396/2014-1-310
Číslo programu:Y11-01-14-162
Datum konání:12. ledna 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Štenglová
Organizační garant:PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., slajchova@nidv.cz, tel.: 377 473 605, 731 503 744
Poplatek:480,- Kč


Komu je program určen

vedoucí pedagogičtí pracovníci SŠ


Popis programu

Seminář je zaměřen na oblast evaluace vzdělávacího procesu. Hlavní tématem je hospitační činnost - jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu. Seminář poradí, na jaká témata se mohou hospitující v hospitační činnosti zaměřit (klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce, kooperace v týmu atd.), kdo může hospitaci provádět (hospitační týmy ve škole), jak vést pohospitační rozhovor (možné způsoby), jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost, k čemu slouží vzájemné hospitace. Obsah semináře ukáže, jak se může hospitační činnost stát součástí evaluace vzdělávacího procesu (ŠVP). Účastníkům semináře bude doporučen postup při vedení pohospitačního rozhovoru. Rovněž bude v semináři prostor pro simulaci pohospitačního pohovoru i následný rozbor.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena