DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak úspěšně vést mateřskou školu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1881/2014-1-128
Číslo programu:W98-01-23-162
Datum konání:12. ledna 2017
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Zlín
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Věra Korcová
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací seminář je určen pro ředitele a ředitelky mateřský škol, především pak nově jmenovaných do funkce ředitele. Obsahově je zaměřen na informace z oblasti právní, organizační a administrativní. Osvětlení vzájemných vztahů a vazeb mezi ředitelem školy jako právního subjektu a zřizovatelem školy, rodiči a dalšími zúčastněnými stranami v procesu řízení školy. Seminář je dále zaměřen na výklad vybraných zákonných ustanovení k této problematice a tvorbu vnitřních předpisů. Závěr semináře je věnován dotazům a diskusi.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena