DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S94-03-23-171
Datum konání:23. května 2017
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům, asistentům a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Legislativa a případné aktuální změny v legislativě. Definice pojmu asistent pedagoga. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role učitele ve třídě, kde působí asistent pedagoga, a role asistenta pedagoga vůči učiteli. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. Úskalí práce asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Podstatné informace, které s obsahem programu úzce souvisejí: vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, individuálně vzdělávací plán, didaktické zásady a metody práce. Praktické rady, náměty, metody práce. Diskuse.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena