DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:J96-03-23-162
Datum konání:13. ledna 2017
Čas konání:08.30 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Zlín
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:Ing. Kateřina Machů, machu@nidv.cz, tel.:
Poplatek:670,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga


Popis programu

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení s pasážemi Zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky 147/2011 Sb., které se týkají péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, krátký vhled do historie péče o děti s obtížemi (od Metodických pokynů až k zakotvení v zákoně), a s § 16 Školského zákona. Dalším z bodů programu bude vytvoření struktury individuálního vzdělávacího plánu: podrobný rozbor 10 bodů IVP dle Vyhlášky 147/2011 Sb., vyvozování aktivizačními metodami, důraz bude kladen na aktuální pedagogickou diagnostiku ve vztahu k dovednosti číst a psát, z ní pak vyvozujeme potřebné úpravy respektující speciální vzdělávací potřeby žáka ve výuce dle typu vývojové poruchy učení, úpravy versus úlevy. Část tohoto bloku bude věnována dovednosti „číst“ v odborných posudcích PPP. Na závěr si účastníci prakticky vyzkouší proces tvorby IVP pod supervizí lektorů.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena