DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:M24-01-13-171
Datum konání:21. a 22. března 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště České Budějovice
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kamila Bobysudová
Organizační garant:Mgr. Eva Kopúnová, kopunova@nidv.cz, tel.: 387 699 019, 775 571 636
Poplatek:890,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Koučování jako komunikační nástroj a styl pro rozvoj manažerských i zaměstnaneckých kompetencí. Forma individuálního a skupinového rozvoje potenciálu jedince cestou zmapování a nárůstu vlastních kapacit a ujasnění si osobních cílů. Objevování vlastního potenciálu, nové příležitosti a nové možnosti trvalého řešení situací. Pomoc v orientaci jedince v jeho současné situaci a odhalení příčin pracovního problému či situace, ve které se nachází. Jak rozvinout skrytý potenciál osobnosti a kreativitu, která přináší žákům radost učit se nové věci a zlepšuje tuto schopnost. Koučování jako prostředek zvyšování sebedůvěry a sebeúcty, pocit vlastní seberealizace a osobní spokojenosti. Obsahem semináře je manažerský pojem koučování a jeho čtyři základní charakteristické kroky (4 hodiny); Situační vedení lidí, principy učení a volba nejvhodnějšího stylu učení, metody zácviku a výcviku lidí (4 hodiny); Výhody a nevýhody aplikovaného koučování, principy procesu koučování (4 hodiny); Plánování procesu koučování, osobní připravenost pro roli kouče; Odborná diskuse s příklady dobré praxe (4 hodiny).Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena