DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:T68-03-21-162
Datum konání:12. ledna 2017
Čas konání:8.30 - 13.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: 731 503 726
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníkům budou představeny praktické ukázky vzdělávacích metod, pomůcek, případových studií z dlouholeté praxe s těmito žáky. Seminář se bude zabývat především prací se žáky s hraničním intelektem a s lehkým mentálním postižením, kteří jsou integrováni v běžné základní škole, potřebě pedagogické diagnostiky z pohledu učitele a důležitosti depistáže v nižších ročnících základní školy. Budou též představeny možné způsoby klasifikace, vhodné metody a formy práce a náměty, jak efektivně spolupracovat s rodiči a využívat přítomnost asistenta pedagoga. Spolupráce s rodiči a se školským poradenským zařízením z pohledu učitele. V závěru bude věnován prostor diskuzi na dané téma a příkladům z praxe.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena