DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:J96-03-21-162
Datum konání:11. ledna 2017
Čas konání:10.00 - 16.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: 731 503 726
Poplatek:670,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení s pasážemi Zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky 147/2011 Sb., které se týkají péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, krátký vhled do historie péče o děti s obtížemi (od Metodických pokynů až k zakotvení v zákoně), a s § 16 Školského zákona. Dalším z bodů programu bude vytvoření struktury individuálního vzdělávacího plánu: podrobný rozbor 10 bodů IVP dle Vyhlášky 147/2011 Sb., vyvozování aktivizačními metodami, důraz bude kladen na aktuální pedagogickou diagnostiku ve vztahu k dovednosti číst a psát, z ní pak vyvozujeme potřebné úpravy respektující speciální vzdělávací potřeby žáka ve výuce dle typu vývojové poruchy učení, úpravy versus úlevy. Část tohoto bloku bude věnována dovednosti „číst“ v odborných posudcích PPP. Na závěr si účastníci prakticky vyzkouší proces tvorby IVP pod supervizí lektorů.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena