DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Náměty pro výuku prvouky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:O74-03-23-172
Datum konání:termín přesunut JARO 2018, 8.30-13.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Hana Mühlhauserová
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:550,- Kč


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ


Popis programu

Obsah semináře je věnován vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se zaměřením na výuku v 1. – 3. ročníku základní školy. S účastníky budou diskutovány a řešeny tyto oblasti: Jak vést žáky k naplnění klíčových kompetencí v rámci prvouky, možnosti rozčlenění očekávaných výstupů do jednotlivých ročníků, způsoby jejich hodnocení (mimo jiné vytváření vlastního portfolia žáků), přiřazení učiva k jednotlivým výstupům a začlenění průřezových témat. Účastníkům budou předvedeny konkrétní aktivizační metody práce využitelné pro výuku prvouky na školách, které si budou moci prakticky vyzkoužet a dále základní metody dramatické výchovy a hry včetně průpravných cvičení. Součástí semináře je i ukázka pro učitele - stavba vyučovací hodiny a práce s učebnicí a pracovními listy, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena