DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:U29-02-24-171
Datum konání:24. května 2017
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:BcA. Marie Hlávková
Organizační garant:Mgr. Marie Vránová, vranova@nidv.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:500,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům volného času


Popis programu

Vzdělávací program je koncipován jako praktická prožitková dílna. Lektor vhodnými metodami a formami povede účastníky k objevení svých základních předpokladů pro dramatická jednání, která mohou být východiskem pro tvořivou hru a volnou či řízenou improvizaci s dětmi předškolního věku.
Cestou tvořivých, průpravných her a cvičení s komunikativními prvky povede účastníky k procvičení psychosomatických dovedností především z oblasti hlasové a pohybové výchovy. Budou mít možnost pracovat s napětím a uvolněním, smyslovou vnímavostí a představivostí, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči. Vyzkouší si schopnost koncentrace a sebekontroly. V závěrečné části bude dán prostor k sebereflexi, reflexi, diskusi, odkazy a doporučení vhodné literatury.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena